تنگه حيرت انگيز شيزر مقصد جديد تيم "مدير ماجراجو"

‎در سکوتی که حکم فرماست تنها صدای گذر آب از میان

‎رودخانه و موسیقی آبشارهایش به گوش می رسد. گه گاهی وزش باد برگ های درختان را تکان می دهد و بارقه های خورشید از میانشان بر زمین می تابند و صورتمان را نوازش می کنند. صخره هایی که از دو سو احاطه مان کرده اند چیره دستی نقاش طبیعت را به رخمان می کشند و شگفتی خلقت را به یادمان می آورند.

‎اینها نشانه هایی از مکانی در آن سوی مرزها نیست بلکه مقصدی در غرب کشور عزیزمان ایران چنین ویژگی هایی را در خود جای داده است و علاقه مندان زیادی را به سوی خود می کشاند.

‎راهی استان لرستان هستیم تا بهشتی گمشده را برایتان به تصویر بکشیم؛ بهشت گمشده ای که تنگه شیرِز نام دارد.

ماجراجويان جوان ايرانى در قالب تيم " مدير ماجراجو " از طريق راهى شگفت انگيز و سحرآميز ، در تنگه شگرف شيزر لرستان به ماجراجويى پرداختند .

دكترحسين ناصرى مبتكر دانش جديد مديريت در جهان " مدير ماجراجو " طى تقديرنامه اى از ماجراجويان جوانِ فاتح تنگه شيزر تقدير و تشكر كردند .

پرش از ارتفاع ١٥هزار پايى در منطقه زيباكنار در ارديبهشت ماه ٩٦ ماجراجويى ديگر تيم " مدير ماجراجو " مى باشد .
Top