پیاده روی ۴۰۰ کیلومتری تیم مدیر ماجراجو با محوریت مهران انصاری

مهران انصاری از تیم مدیر ماجراجو مسافت همدان - تهران را با پای پیاده پیمود. ایشان با شعار پاکسازی محیط زیست ، طی پنج روز ، مسافت مذکور را طی نموده و در تاریخ دوم اردیبهشت در دفتر مرکزی هلدینگ بین المللی سمین به سفر سخت و طاقت فرسای خود پایان دادند . ایشان نشان مدیر ماجراجو را از دکتر حسین ناصری تحویل گرفته و مورد استقبال سازمان های هلال احمر ، محیط زیست ، استانداری و دیگر سازمانهای ذیربط قرار گرفتند. ماجراجوی ایرانی قصد دارد در برنامه آتی مدیر ماجراجو برنامه پیاده روی برای جمع آوری فیلترهای سیگار راه بیندازد. چرا که اکثر سیگاری های ما عادت نکرده اند، ته سیگار خود را در سطل زباله یا جا سیگاری ماشین بیندازند.Top