چگونه یک مدیر موفق باشیم ؟

در هر سازمانی، وظایف کارمندان توسط رؤسایشان تعریف و تصور می شود. در این راستا تعداد اندکی از مدیران هستند که کارمندانشان را به درستی تربیت می کنند و یا سازمانشان را به سطح بالاتری ارتقاء می دهند. با این تعریف مدیران به سه دسته تقسیم می شوند: مدیران خوب، مدیران عالی و مدیران استثنائی.

مدیران خوب، در نظریه پردازی و ارائه تئوری خوب عمل می کنند. مدیران عالی، شخصیت بزرگی دارند و عمل آن‌ها نشان دهنده ارزش آن‌ها است. اما مدیران استثنایی فرا‌تر از اینها هستند؛ نه به خاطر کارهایی که انجام می‌دهند و شما آن‌ها را می‌بینید، بلکه به دلیل کارهایی که از چشم شما پنهان است. مدیران استثنایی کارمندان استثنایی تربیت می‌کنند و کارمندان استثنایی نیز به نوبه خود سازمان‌های استثنایی می‌سازند. این مدیران می بینند، می بخشند و فراموش می کنند. مدیران استثنایی طوری رفتار می کنند که کارمندانشان حس کنند هر کار مثبتی که انجام می‌دهند، هم به نفع شرکت است و هم به نفع خودشان.

دکتر حسین ناصری مدیر موفق  ماجراجوی ایرانی و مبتکر دانش نوین مدیر ماجراجو در جهان

مدیر ماجراجو

ماجراجوی ایرانی

 

ماجراجوی ایرانی با کسب موفقیت های چشم گیر در علم مدیریت !!!

 

 

مدیــــر

مدیریت به این معنی نیست که یک فرد بتواند سازمانی را اداره می کند. منظور از مدیر و مدیریت این است که سازمان دارای چه قوانین و یا مقرراتی است و ما در هر شرایطی بتوانیم به آنها پایبند باشیم و مدیریت خودمان را با آن قوانین  هماهنگ سازیم تا نه خود و نه سازمان متضرر شود.

در تمام فرهنگ و تمدن های بشری این نکته مورد اهمیت و پذیرش است که یک مدیر می بایست فردی درستکار، سالم و پایبند به قوانین باشد. با توجه به اینکه در هر قانونی برتری و بهتری هایی نسبت به یکدیگر وجود دارد اما در کل، هیچگاه انسانها را به ظلم و ستم تشویق نمی کند.

با همه اینها باید ببینیم «مدیر موفق» چه کسی است؟

با توجه به اینکه، برای مدیران وظایف گوناگونی شناخته شده است، با این حال، در علوم مدیریت نسبت به وظایف خاص مدیران در زمینه برنامه‌ ریزی و سازماندهی تأكید بسیاری می‌شود و در مباحث روان شناسی مدیریت، مبحث ابعاد انسانی مورد توجه بیشتری قرار می ‌گیرد.

دراینجا باید سازمانی را در نظر بگیری که باوجود توجه مدیر به کلیه وظایف و قوانین تعریف شده اش و همچنین انجام به موقع آنها، کارمندانش دچار افسردگی شده اند و ناراضی و کم تحرک هستند. با این شرایط آیا بازهم می ‌توان گفت مدیریت به وظایف اساسی خود بدرستی عمل كرده و منشاء این حالت های كاركنان در جای دیگری است كه باید حل شود؟!!

از مشخصات یك سازمان سالم آن است كه سلامتی جسمی و روانی به همان اندازه مورد توجه مدیر قرار گیرد كه تولید و بهره‌وری مورد تأكید است.

ویژگی های مدیر موفق را در سایت مدیر ماجراجو از زبان یک ماجراجوی ایرانی دنبال کنید.

در این راستا به بیان ده ویژگی براي يک رهبر موفق مي پردازیم:

1)      استقلال فکر                                    6) پیش بینی احتمالی

2)      اتکاي به نفس                                  7) داشتن نظم

3)      قضاوت درست                                  8) منصف بودن

4)      ابتکار                                             9) قاطعیت

5)      جامعيت فکر                                   10) رعایت اصول اخلاقی

مدیر ماجراجو معتقد است که:

علاوه بر موارد یاد شده، مدیر موفق باید دارای این ویژگی های رفتاری نیز باشد:

الف ) مهارتهاي مديريتي

1)      تجزيه و تحليل مسائل : مدير بايد بتواند به جستجوي اطلاعات براي هدف معين بپردازد و از آن اطلاعات براي حل مسئله و تصميم گيري استفاده کند .

2)      قضاوت : توانايي رسيدن به نتيجه گيري هاي منطقي و اتخاذ تصميمات پر کيفيت بر پايه اطلاعات موجود ، داشتن مهارت در تشخيص نيازها و تعيين اولويت ها ، دارا بودن توان ارزشيابي انتقادي از ارتباطات.

3)      توانايي سازماني : توانايي برنامه ريزي ، زمان بندي و کنترل کار ديگران و داشتن مهارت در استفاده بهينه نيروها و توانايي برخورد درست با درخواست هاي ديگران در يک زمان.

4)      مصمم بودن : درک درست و بموقع زمان تصميم گيري يکي از ويژگي هاي مهم مدیریتی است.

ب ) مهارتهاي بين فردي

1)      رهبري:  توانايي در درگير کردن و مشارکت دادن سايرين در حل مشکلات و مسائل سازمان و تشخيص اين که چه زماني گروه نياز به هدايت دارد و تعامل گروه با گروه براي راهنمايي آنها در انجام و تکميل کارها.

2)      حساسيت: يک مدير موفق نسبت به نيازها ، خواسته ها و مشکلات شخصي اعضاي سازمان توجه و حساسیت دارد.

3)      تحمل فشار : توانايي کار کردن در شرايط سخت و تحت فشار، و همچنین فکر کردن در زمان وقوع مشکلات.

ج ) ارتباط 

1)      ارتباط شفاهي: مديری موفق است که بتواند درباره ايده ها و وقايع، سخنراني روشني داشته باشد.

2)      ارتباط کتبي : مدير موفق  بايد بتواند ايده ها و افکار خود را کتباً، به روش درست با مخاطبين در ميان بگذارد.

د ) ساير جنبه هاي مهارتي

1)      علائق مختلف: مدير موفق، بايد توانايي و علاقه مندي لازم جهت شرکت در موضوعات و وقايع مختلف را داشته باشد.

2)      انگيزه شخصي : مدير موفق کسي است که در تمام فعاليت هايش نوعي نياز به کسب موفقيت وجود داشته باشد.

3)      ارزش هاي آموزشي:  داشتن فلسفه آموزشی کاملاً مستدل و روشن و توان پذيرش ايده هاي جديد و تغييرات.

 


 مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top