نو آوری و خلاقیت در سازمان

در گذشته ای نه چندان دور، با شنیدن کلمه نوآوری به یاد کارتون هایی می افتیم که افراد نسبتا دیوانه ای، در مکانهای مخوف و زیرزمینی، سرگرم ساختن آینده بودند.

در حالیکه در حال حاضر، نوآوری تبدیل به یک ضرورت در زندگی همگان شده است و دیگر مختص به قشر و یا کارهای خاصی نیست.

و حالا تمرکز بر روی توصیه های زیر به شما این اجازه را خواهد داد که بتوانید صنعت خود را از ابتدا آغاز نمایید:

1.      ایده ها بدون مرز، ولی در عین حال دارای چارچوب می باشند.

به هیچ عنــوان، باعث محدودیت ایده های افراد نشوید و همچنین از جملات مــایوس کننده ای چـون: هیچگاه نمی توانیم و یا تا به حال این کار را به شکل دیگری انجام داده ایم و .... استفاده نکنید که اینها قاتلان خلاقیت هستند.

2.      در ابتدا به نیاز های مردم( مشتریان خود) فکر کنید، قبل از اینکه به نیازهای خودتان بیندیشید.

بررسی کنید که چگونه می توانید با درنظر گرفتن نیازهای مشتری، کسب و کار خود را ارتقاء داده و هدفتان(درآمدزائی) را عملی کنید.

3.      ایده پردازان سازمان را تشویق و توانمند سازید

مشارکت افراد ایده پرداز، بخشی اساسی از تشویق آنها به تفکر است و باید در هر فرآیند نوآورانه ای وجود داشته باشند و در مقابل از نظریه پردازی افراد بی عمل جلوگیری کرد.

4.      رهبری را تقویت کنید

رهبر موفق به پیشرفت تیم خود کمک می کند و نتایج بزرگی را کسب می کند. اگر در پیش برد اهداف و کسب درآمد، مدیر تیم خود را تشویق و راهنمایی نمی کند شاید زمان خداحافظی با ایشان فرارسیده باشد.

5.      مواردی که مانع پیشرفت کار و درآمد است را کنار بگذارید.

برای پیش برد کار، می باید نوعی فرآیند را بکار گرفت. اما اگر آن فرایند مانع پیشرفت شد، باید بازبینی شود و یا حذف شود و در این صورت باید فرآیندهای منعطف طراحی شود که ضامن پیشرفت کسب و کار باشد.

دکتر حسین ناصری مبتکر طرح مدیر ماجراجو 

ماجراجوی ایرانی دکتر حسین ناصری 

6.       استفاده از استعدادهایی با سابقه های متفاوت

شما نمی توانید از انسان هایی شبیه به هم با تجربه هایی مشابه استفاده کنید و منتظر نتایج متفاوت باشید.

افکار و ایده های ناب از جانب افرادی است با تجربیات و تخصص های متنوع. تیم خود را از افرادی تشکیل بدهید که دارای دیدگاه های جدید باشند.

در نهایت، استفاده و بهره مند شدن از نوآوری، نیازی است رقابتی، در درازمدت است. اگر در حال حاضر عضو سازمانی هستید که نوآوری خود را از دست داده است، تغییر این اوضاع به شما بستگی خواهد داشت؛ و یا اگر در شرکتی فعال هستید که در حال شکل گیری می باشد و یا شما به تازگی در آن مشغول به کار شده اید، فرصت بهره مندی از نوآوری را خودتان باید خلق کنید.

 

به تلگرام مدیر ماجراجو بپیوندید: https://t.me/adventurermanager
Top