دكتر حسين ناصرى، ماجراجوی ایرانی و سفير محيط زيست ايران در قطب شمال

بیست و دو سفير از كشورهاى مختلف ، وزرا و مسئولين لشگرى و كشورى و هنرمندان بزرگ كشور از ديگر ميهمانان سازمان محيط زيست و خانم ابتكار بودند كه در انتها مراسم با كاشت حدود دويست اصله درخت با يادها و نشانهاى مختلف ، براى داوود رشيدى ، آقاى كيارستمى ، شهداى آتش نشان و بيست دو كشور شركت كننده در مراسم و ... به پايان رسيد.

دكتر نوبختى و جشنواره فيلم سبز نيز از ديگر ميزبانان اين مراسم بودند .

دكتر حسين ناصرى در چند نشست جداگانه از جمله مذاكره با سركار خانم ابتكار رياست سازمان محيط زيست ايران و معاون رئيس جمهور درباره اعطاى لقب " سفير محيط زيست ايران در قطب شمال " به بحث و گفتگو پرداخته و به نتايج قابل توجه اى دست يافتند.

دكتر حسين ناصرى بعنوان مبتكر دانش جديد مديريت جهان " مدير ماجراجو " براى اولين بار در تاريخ جهان بيزينس كنفرانس معظم و قابل توجهى را در عمق يخهاى قطب شمال برگزار خواهند كرد .

ذوب شدن يخهاى قطبى ، گازهاى گلخانه اى ، انقراض حيوانات قطبى ، گرم شدن زمين ، كمبود جهانى آب و ... از جمله فعاليتهاى دكتر حسين ناصرى در قطب شمال ميباشد

 مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.
Top