مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟

ریسک بخشی از تمام زندگی ماست. ما در یک جامعه برای رشد و پیشرفت به ریسک نیازمندیم. ریسک مدیریت شده به دستیابی بیشتر یک جامعه کمک می کند. در دنیای پرسرعت امروزه ریسک نیز باید به سرعت مدیریت شود تا تهدیدات ممکن کاهش یافته و پتانسیل های موجود افزایش یابد. مدیریت ریسک شامل مورد تحلیل قرار دادن ریسک و اطمینان حاصل کردن از رسیدن سازمان به اهدافش می باشد. بنابراین شما باید به نوع سازمان خود و میزان پیچیدگی ریسک مورد نظر آگاه باشید.

مدیریت ریسک در کسب و کار روند یکپارچه و متصلی است برای مدیریت ریسک در سازمان ها و شبکه های مرتبط با آنها!

از آنجایی که مدیریت ریسک هر کاری که ما انجام می دهیم را در بر می گیرد، نقش هایی که ما در بیمه، تداوم کسب و کار، سلامتی و ایمنی، مهندسی، برنامه ریزی و خدمات مالی انجام می دهیم را تحت پوشش قرار می دهد.

اما سرمایه گزاران چگونه میزان ریسک را اندازه گیری می کنند؟

سرمایه گذاران از مهارت های مختلفی برای مهار کردن ریسک استفاده می کنند.

کارگاه مدیریت ریسک برای اولین بار در جهان در قطب شمال توسط مدیر ماجراجو 

ارزیابی ریسک

هنگامیکه ریسک ها شناسایی شدند، میبایست از نظر میزان پتانسیل و احتمال وقوع مورد بررسی قرار گیرند. در فرایند ارزیابی تصمیم گیری های سنجیده جهت اجرای درست مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می باشد.


مدیریت ریسک درکسب و کار چیست؟

مدیریت ریسک درکسب و کار یا ERM هر نوع ریسکی که امکان دارد در یک سازمان وجود داشته باشد را دربر میگیرد و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت این ریسک ها ایجاد می نماید. صنعت هایی مانند هواپیمایی، ساخت و ساز، سلامت عمومی، توسعه بین المللی، بانکداری، مالی و بیمه از ERM بهره می گیرند. افرادیکه این مدیریت را به کار می گیرند،بر ریسک هایی که مرتبط با شرکت یا صنعت آنهاست تمرکز کرده، ریسک های احتمالی را اولویت بندی می کنند و برای کاهش و از بین بردن آنها تصمیمات آگاهانه ای می گیرند.


شش گام در فرآیند مدیریت ریسک"

  • اولین گام تعریف اهدافی است که شرکت یا خانواده از فرآیند مدیریت ریسک به دنبال آنهاست
  • هنگامی که اهداف اساسی مدیریت تعریف شدند ، مدیر ریسک باید ریسکهای شرکت یا خانواده را شناسایی کند.
  • گام بعدی ارزیابی خسارت بالقوه در طول دوره برنامه ریزی شده ی مرتبط با این ریسکها می باشد
  • هنگامی که ریسکها شناسایی و ارزیابی شدند مدیر ریسک باید بهترین ترکیب از ابزارهایی که در مقابله با مشکلات ناشی از آنها کاربرد دارند را انتخاب نماید.
  • بعد از تصمیم گیری در خصوص ابزارهای انتخابی اداره ریسک، مدیر ریسک باید تصمیمات اتخاذ شده را اجرا نماید
  •  نتایج تصمیمات اتخاذ شده و اجرا شده در 5 گام اول باید به منظور ارزیابی معقولیت آنها و تعیین اینکه آیا شرایط متغییر راه حل های متفاوتی را ایجاب می کنند، نظارت گردند.

 

مدیر ماجراجو
ماجراجوی ایرانی 
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top