خشک ترین گردهمایی مدیرانتانزانیا بخاطر حیات وحش شگفت انگیز، چشم انداز های رنگی و جریان زندگی که در هر منظره اش به چشم می خورد، سرزمین سیر و سفر می باشد. بخصوص هنگام طلوع خورشید که با طبیعت فوق العاده ای روبرو میشوید. همچنین هر کجا که می روید با مردم و فرهنگ منحصر بفردی روبرو می شوید.


Top